NormativaJunta electoral

De conformitat amb el que disposa l’article 28 de la Llei 44/2022, del 12 de desembre, de text consolidat qualificada del règim electoral i del referèndum, i després de les modificacions efectuades dins de la Junta Electoral, es fa pública la relació dels seus membres:

Presidenta
Sra. Alexandra Terés Erich
Vicepresident
Sr. Xavier Colom Pich
Vocals
Sra. Stéphanie Garcia Garcia
Sra. Laura López Ambatlle
Sra. Joana Mañas Pérez
Sra. Meritxell Verdú Marquilló

Núm. 19 any 2023 (9 de febrer de 2023) - Edicte del 7-2-2023 relatiu a la relació dels membres de la Junta Electoral