Normativa


Junta electoral

De conformitat amb el que disposa l’article 28 de la Llei 44/2022, del 12 de desembre, de text consolidat qualificada del règim electoral i del referèndum, i després de les modificacions efectuades dins de la Junta Electoral, es fa pública la relació dels seus membres:

Presidenta
Sra. Alexandra Terés Erich
Vicepresidenta
Sra. Sònia Tumí Sánchez
Vocals
Sra. Berta Hidalgo Oziel
Sr. Xavier López Horischnik
Sra. Joana Mañas Pérez
Sra. Meritxell Verdú Marquilló

Núm. 138 any 2023 (8 de novembre de 2023) - Edicte del 6-11-2023 relatiu a la publicació de la constitució de la Junta Electoral